سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت پژوهش > همایشها و نشستها 

بیست و چهارمین دوره جشنواره شیخ طوسی(ره)

بیست و چهارمین دوره جشنواره شیخ طوسی(ره) به آدرس: http://tousi.miu.ac.ir/

زمان انتشار:1401/04/22   تعداد نظرات:0
متن کامل

نشست علمی

نشست علمی

زمان انتشار:1401/04/20   تعداد نظرات:0
متن کامل

نشست علمی

نشست علمی

زمان انتشار:1401/04/20   تعداد نظرات:0
متن کامل

نشست وحدت حوزه و دانشگاه، اثرات و پیامدها

نشست وحدت حوزه و دانشگاه، اثرات و پیامدها

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

نقش فدائیان ولایت در حفظ و گسترش ارزش‌های اسلامی

نقش فدائیان ولایت در حفظ و گسترش ارزش‌های اسلامی

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

نقش زمان و مکان در اسلامی‌سازی علوم انسانی با نگرش اجتهادی امامیه

نقش زمان و مکان در اسلامی‌سازی علوم انسانی با نگرش اجتهادی امامیه

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

نقش بلایای فراگیر در غفلت‌زدایی انسان از منظر متون اسلامی

نقش بلایای فراگیر در غفلت‌زدایی انسان از منظر متون اسلامی

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

نقد وهابیت روابط اهل بیت (ع) با خلفا

نقد وهابیت روابط اهل بیت (ع) با خلفا

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

کارگاه: نقد وهابیت ذبح و سوگند به غیر خدا

کارگاه: نقد وهابیت ذبح و سوگند به غیر خدا

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل

نقد وهابیت: بنای بر قبور

نقد وهابیت: بنای بر قبور

زمان انتشار:1400/06/30   تعداد نظرات:0
متن کامل