جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه، تاکید بر نقش آن در استنباط احکام سیاسی تاریخ ثبت : 1391/04/22
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه، تاکید بر نقش آن در استنباط احکام سیاسی
نگارنده : رجب علي ترابي
استاد راهنما : حجة الاسلام والمسلمين آقاي محمد جواد نوروزي
استاد مشاور : حجة الاسلام والمسلمين مهدي اميدي
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1386/11/28
چکیده :

چكيده
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلي است كه :
جايگاه عدالت در فقه شيعه كدام است؟ و چه نقشي در استنباط احكام دارد؟
و براي بررسي اين پرسش در فصل نخست واژه ها و مفاهيمي كه در پژوهش دخالت دارند مورد بررسي قرارگرفته و تعريف شده اند در اين باره واژه عدالت ، فقه و فقه سياسي مورد بحث قرار گرفته است، و در فصل دوم كوشش به عمل آمده تا جايگاه عدالت در منابع اسلامي و با توجه به كابرد فقهي آنها مورد بحث قرار گيرد . در اين زمنيه به عدالت در قرآن و روايات توجه شده و جايگاه عدالت در اعتقادات و احكام و اخلاق اشاره شده است، سپس براي روشن شدن عدالت در فقه سياسي شيعه به محورهايي اشاره شده است.
نخست عدالت به عنوان مبنا و ملاك مهم استنباط احكام شرعي مورد توجه قرار گرفته است به آن معني كه عدالت يكي از معيارهاي مهم فهم واستباط احكام به شمار مي رود ، اين بحث در فصل سوم مورد گفتگو قرار گرفته است ، افزون بر آن عدالت يكي از اهداف مهم فقه و تحقق احكام شرعي قلمداد مي شود كه در فصل چهارم به آن اشاره شده است، در اين زمينه ضمن طبقه بندي اهداف و سپس بررسي موانع تحقق عدالت در جامعه بر اين نكته اشاره شده كه عدالت يكي از اهداف مهم بعثت براي حاكميت الهي است .
لازم به ذكر است در بخش جايگاه عدالت و فقه به بررسي و ارزيابي مكاتب حقوقي از جمله حقوق طبيعي و حقوق پوزتيويستي نيز اشاره شده و سپس باتوجه به نقد آن دو بر جايگاه مكتب حقوق اسلام كه عدالت در آن نقش برجسته دارد اشاره شده است.

فهرست :

الف: طرح مسأله 1
ب.پيشينه تحقيق 2
ج.هدف تحقيق 3
د. سؤالهاي اصلي وفرعي 3
1. سؤال اصلي: 3
2. سؤالات فرعي: 3
هـ .فرضيه 3
و. روش تحقيق 4
سازمان دهي تحقيق 4

فصل اول:
مقدمه 6
مفهوم عدالت 6
تعريف فقه سياسي: 10
ديدگاه هاي فقهاي اهل سنّت 11
عدالت از ديدگاه فقها و انديشه ي فقهي تشيع 13
ديدگاهاي فقهاي اهل سنّت 19
نتيجه 26
فصل دوم:
قرآن كريم و عدالت 28
عدالت در رفتار اجتماعي مسلمانان 30
اجراي حكم و حكومت 31
هدف بعثت انبياء 34
عدالت در سيره و روايات 39
عدالت در سيره نبوي 40
عدالت مبناي اعتقادي در اسلام 56
نتيجه گيري 58
فصل سوم:
نقش عدالت به عنوان يك مبناء‌ وملاك احكام شرعي 60
تعريف مباني 60
تعريف ملاك: 60
نقش عدالت به عنوان يك مبنا‌ وملاك احكام شرعي: 62
مكتب حقوق طبيعي 63
تشخيص دهنده عدالت. 63
مکتب حقوق موضوعه 64
ويژگيهاي مشترک مکتب حقوق موضوعه 64
نقد 66
نظريه حقوق اسلام 67
عدالت در استنباط احكام 69
عدالت ملاك ارزيابي احكام 70
نتيجه گيري: 84
فصل چهارم:
جايگاه عدالت در سلسله اهداف فقه 86
هدف عالي 87
هدف متوسط 89
عوامل تحقق عدالت 91
موانع تحقق عدالت 95
الف تبعيض: 95
ب. سود جويي 96
ج . امتياز طلبي 97
جلوه هاي عدالت در فقه سياسي امام علي عليه السلام 98
ابعاد گوناگون عدالت در فقه سياسي 104
1. عدالت در داوري: 104
2. عدالت در زمنيه عمل به قانون 104
3. عدالت زمينه اقتصاد 105
4. اسراف 106
نتيجه 108
جمع بندي مباحث 109
فهرست منابع 112

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1474 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1106585 بازديدکنندگان امروز: 159 کل بازديدکنندگان: 3596305 زمان بارگذاری صفحه: 1/8281
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.