سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

مدرک یا مدارج علمی حوزوی و دانشگاهی

رزومه مختصر (تیتر وار)

عکس

علی ملکوتی

مدیر گروه

اجتهاد

-  تحصیل و تدریس از سال 1352 در حوزه و دانشگاه

 

.

جواد مجتهد شبستری

دبیر آموزشی

اجتهاد

-حضور در درس حضرات آیات وحید ،تبریزی و جوادی آملی....   حدود 18 سال

- تدریس در حوزه علمیه به مدت حدود 30 سال

محمد مهدی مزاری

دبیر پژوهشی

اجتهاد

- به مدت 12 سال سلبق ی شاگردی  حضرات آیات وحید خراسانی (دامت برکاته) و جواد تبریزی (ره)–فقهاً و  اصولاً-

- اشتغال به تدریس دروس سطح عالی و خارج حوزه

 

سید ناصر حسینی

دبیر تربیتی

اجتهاد

-حضور در درس آیت الله تبریزی(ره) به مدت  سال15

- حضور در درس آیت الله وحید به مدت 23 سال

-تدریس در وس سطوح عالی به مدت 20 سال

 

معین دقیق

سایر اعضا

 

-

-

-

-

علی اصغر امیری

سایر اعضا

سطوح عالی

- سابقه شاگردی حضرات آیات میرزا هاشم آملی ، تبریزی  و وحید خراسانی به مدت حدود 18 سال

 

سیدمحمد مهدی احمدی

سایر اعضا

دکتری - اجتهاد

- آغاز تدریس از سال 1355 تا کنون  42 سال

-تدریس حدود 20 سال درس خارج دارم

 

 

محمد حسن زالی(فاض گلپایگانی)

سایر اعضا

اجتهاد

- بیش از نیم قرن سابقه تحصیل و تدریس در حوزه علمیه قم که 30 سال آن را تدریس دروس خارج فقه و اصول اختصاص داده، تدریس فلسفه مشاء اشراق، حکمت متعالیه ، تفسیر ، نهج البلاغه و کلام

 

سید محمد علی مدرسی

سایر اعضا

 

-

-

-

-