سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > گروه های علمی > فقه و اصول 

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

مدرک یا مدارج علمی حوزوی و دانشگاهی

رزومه مختصر (تیتر وار)

عکس

محمد نقي جوانعلي آذر (مجتهدي تبريزي)

مدیر گروه

 

- مدير گروه مدرسه عالي فقه و معارف به مدّت 3 سال و عضو گروه همان مدرسه 14 سال

- مدير گروه مدرسه تخصّصي فقه و معارف به مدّت 6 سال

- عضو گروه رجال مدرسه عالي فقه و اصول به مدّت 9 سال

- بيش از 30 سال تدريس دروس حوزوي در حوزه علميه و مراكز علمي

ـ استاد نمونه از طرف جامعة المصطفي   چندين مرتبه


مهدي ستوده

دبیر آموزشی

سطح 3

- عضو گروه فقه و اصول به مدّت 11 سال

- دبير آموزشي گروه به مدّت حدود 8 سال

- تدريس در المصطفي   حدود 20 سال

- استاد راهنما و مشاور حدود 50 تحقيق پاياني

 

حسن شكوري

دبیر پژوهشی

سطح 4

- عضو هيأت علمي المصطفي   

- بيش از 30 سال سابقه تدريس در مراكز علمي

- دريافت جايزه كتاب سال كشوري سال 1387

- چهار بار استاد نمونه در المصطفي   

ـ راهنمايي و مشاوره و داوري بيش از شصت رساله سطح 3 و 4 و دكتري

 

ناصر محرر

دبیر تربیتی

سطح 3

- عضو هيأت علمي جامعة المصطفي  

- سي سال تدريس در حوزه و جامعة المصطفي  

- دريافت لوح تقدير (مكرر) از جامعة المصطفي  

- معرفي استاد نمونه (2 بار) پژوهشگر نمونه در هفته پژوهش (2 بار)

ـ داوري و راهنمايي بيش از 30 رساله

 

اكبر خادم الذاكرين

سایر اعضا

سطح 4

- عضو هيأت علمي جامعة المصطفي  

- بيش از سي سال سابقه تدريس در حوزه و جامعة المصطفي  

- استاد يار نمونه در جامعة المصطفي   

ـ راهنمايي، مشاوره و داوري

- پايان نامه‌هاي حوزه برادران ، خواهران و جامعة المصطفي  

 

سيد هاشم موسوي نسب

سایر اعضا

سطح 4

- عضو هيأت علمي جامعة المصطفي   وزارتي

- سابقه بيش از 45 سال تدريس در حوزه و جامعة المصطفي   

- تربيت صدها طلبه مستعد و فعال كه د ر داخل و خارج كشور عرضه خدمت مي‌كنند .

- نوشتن بيش از ده 10 كتاب و رساله در موضوعات فقهي و اصولي و تفسيري و داوري و راهنمايي و مشاوره بخشي از پايان نامه ها

ـ معرفي شدن بعنوان استاد نمونه در حوزه و  جامعة المصطفي   12 مرتبه

 

رحيم ابوالحسيني

سایر اعضا

سطح 4

- سابقه 25 سال تدريس سطوح عالي

- مدير مراكز تخصّصي حوزه علميه استان قم 3 سال (94 ـ 90).

- عضو و دبير آموزشي گروه فقه و اصول مدرسه عالي فقه و معارف

- معاون پژوهشگاه مطالعات تقريبي قم (سال 95 تاكنون)

ـ راهنمايي و مشاوره رساله هاي متعدّد در حوزه علميه قم برادران

ـ تدريس در دوره دكتري جامعة الزهراء

ـ تدريس در مؤسسه تخصّصي تربيت مدرّس