سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

معاونت پژوهش

به منظور تعميق آموزشهاي تخصصي كه لزوماً به واسطه تحقيق و پژوهش در عرصههاي مختلف علمي قابل دستيابي است، معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالي فقه با برنامهريزي، پشتيباني و ارايه خدمات پژوهشي به طلاب محترم در همه سطوح زمينه دسترسي به اين مهم را فراهم نموده است.

 

سياستها و اهداف معاونت پژوهش

١. تقويت و گسترش مطالعات كاربردي و راهبردي به منظور فراهم آوردن زيرساختهاي نرمافزاري و برنامه‌‌ريزي بر اساس تقاضا محوري، مأموريت گرايي و روزآمدي پژوهشها؛

٢. گسترش فعاليتهاي پژوهشي منطبق بر نيازهاي فكري، اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام؛

٣. اهتمام به كرسيهاي نظريه پردازي و تبادل انديشه؛

٤. جهتمند نمودن پژوهشهاي ضمن آموزش؛

٥. نشر توليدات علمي- پژوهشي؛

٦. توسعه فرصتهاي مطالعاتي و علمي خاص فرهيختگان و نخبگان؛

٧. حمايت از پژوهشگران خلّاق؛

٨. توسعه روحيه پژوهشگري و خودباوري؛

٩. شناخت و نقد گفتمانهاي معارض؛

١٠. توسعه و به روزرساني زيرساختهاي اطلاع رساني علمي پژوهشي.

ادارات سه گانه امور پژوهشي، امور خدمات پژوهشي، امور كتابخانه و بانك اطلاعات، عهدهدار تحقق سياستها و اهداف معاونت پژوهش مجتمع ميباشند.

الف: اداره امورپژوهشی

فعالیت های این اداره بطور اختصار به شرح ذیل می باشد.

١.انجمن‌های علمی پژوهشی  ٢. نشریات ٣. پاسخ به سؤالات دینی ٤. مسابقات علمی٥. نمایشگاه‌ها

 

١.    انجمن های علمی پژوهشی

معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با هدف شناسایی، جذب و ساماندهی نخبگان و پژوهشگران و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت شکوفایی استعدادهای پژوهشی و بهره‌مندی از توان پژوهشی طلاب، و با ترسیم نقشه راه و برنامه هفت‌ساله در جهت برنامه‌ریزی و ارتقاء توان علمی و مدیریتی طلاب محترم، ایجاد تشکلی هدفمند در عرصه تحقیق و پژوهش، اقدام به تشکیل انجمن‌های علمی پژوهشی نموده است.

الف) مشخصات انجمن‌های علمی پژوهشی

 

ردیف

عنوان

تاریخ تأسیس

آدرس وب‌ سایت

١

انجمن ادبیات

٢٤/٤/٨٧

www.aetad.com

٢

انجمن تاریخ اسلام

٢٧/٩/٨٦

http://www.simai tarikh.tk

٣

انجمن علوم حدبث

٦/١٠/٨٩

www.a-hadith.com

٤

انجمن علوم قران

٢٦/١١/٨٥

www.wahy.ir

٥

انجمن فقه اقتصادی

٥/٨/٨٥

www.eqtesadi.com

٦

انجمن فقه تربیتی

٢٦/٦/٨٧

http://www.tarbeyat.com

٧

انجمن فقه خانواده

٧/٢/٩٣

 

٨

انجمن فقه سیاسی

١٨/١٠/٨٨

www.feghh.net

٩

انجمن فقه عبادی

١٠/٣/٨٩

www.feghi.com

١٠

انجمن فقه قضایی

١/٨/٨٥

www.alqaza.com

١١

انجمن فقه مقارن

٨/٢/٨٩

www.mogaran.ir

١٢

انجمن فقه واصول

١٥/١٢/٨٦

http://a-f-o.blogfa.com

١٣

انجمن فلسفه

٢٠/٤/٨٧

www.wahttp://www.sra-philosophy.com/

١٤

انجمن کلام اسلامی

٣٠/٩/٨٥

www.a-kalam.net

١٥

انجمن تبلیغ

١٤/١١/٩٥

 

١٦

انجمن مهدویت

١٢/١٠/٩٥

 

 

فعالیت‌های انجمن‌ها

١.چاپ نشریات تخصصی انجمن‌های علمی

 

ردیف

عنوان نشریه

نام انجمن

شماره نشریه

ردیف

عنوان نشریه

نام انجمن

شماره نشریه

١

گفتمان وحی

انجمن علوم قرآن

تعداد ١٢شماره

٧

سیمای تاریخ

انجمن تاریخ اسلام

تعداد ١١شماره

٢

راه شکوفایی

انجمن فقه تربیتی

تعداد ١٣شماره

٨

پرتو خرد

انجمن فلسفه

تعداد ١٢شماره

٣

کلام اسلامی

انجمن کلاماسلامی

تعداد ١٢شماره

٩

فقه قضایی

انجمن فقه قضایی

تعداد ١٢شماره

٤

مطالعات حدیثی

انجمن علوم حدیث

تعداد ٥ شماره

١٠

فقه اقتصادی

انجمن فقه اقتصادی

تعداد ٥ شماره

٥

فقه سیاسی

انجمن فقه سیاسی

تعداد ٥ شماره

١١

فقه عبادی

انجمن فقه عبادی

تعداد ٥ شماره

٦

در مسیر استنباط

انجمن فقه و اصول

تعداد ١٣شماره

١٢

فقه خانواده

انجمن فقه خانواده

تعداد ٢ شماره

 

٣.نشست‌های علمی،کرسی‌ها، میزگردها و کارگاه‌ها

هدف از برگزاری، تعمیق و توسعه مباحث فکری و عقیدتی،ایجاد فضای مناسب برای گفتگوهای علمی و برگزاری کرسی های نظریه پردازی می باشد.

ردیف

موضوع

برگزارکننده

تاریخ

سخنران

ملاحظات

١-           

امام خمینی(ره) و فقه حکومتی

انجمن فقه سیاسی و معاونت پژوهش

٢٣/٢/٩٥

حجج اسلام و المسلمین استاد نوروزی و استاد ایزدهی

سالن شهیدین

٢-           

واکاوی مبانی فقه سیاسی امام خمینی(ره)

انجمن فقه سیاسی

٩/٣/٩٥

حجت الاسلام و المسلمین استاد نوروزی

سالن شهیدین

٣-          

کنگره بزرگداشت حضرت آیت ا... وحیدی

انجمن فقه سیاسی

٥/٥/٩٥

استاد قاسمی

سالن شیهید مطهری

٤-          

فقه الحدیث در شرح احادیث اخلاقی مقام ّمعظم رهبری(مد ظله العالی)

انجمن علمی علوم حدیث

٥/٧/٩٥

آقایان: موسوی، شریفی، صالح‌جواد

سالن شهیدین

٥-          

چیستی جنبش روشنایی (توصیف)»

انجمن فلسفه

٧/٧/٩٥

 

سالن شهیدین

٦-          

نقش اربعین در ترویج فرهنگ عاشورا

انجمن علمی علوم قرآن

٢٠/٨/٩٥

آقایان: صالحی، میری، صداقت،

سالن شیهید مطهری

٧-          

روش های تبلیغ در سیره فاطمی

انجمن علمی تبلیغ

٨/١٢/٩٥

 

حسینیه قدس

٨-          

شهید مزاری و وحدت ملی

انجمن علمی فلسفه

١٥/١٢/٩٥

 

سالن اجتماعات

٩-           

بررسی عسر وحرج درطلاق ولایی

انجمن علمی فقه قضایی

١٦/١٢/٩٥

استاد حبیبی تبار

سالن اجتماعات

١٠-    

مبانی نظری حرمت تولید وبکارگیری سلاح های کشتارجمعی ازنظر رهبری

انجمن کلام وموسسه رسالت

١٧/١٢/٩٥

 

سالن شهیدین

 

 اداره پشتبانی سایت و... توسط‌ انجمن‌های علمی پژوهشی

عضای فعال و تلاشگران بی‌وقفه‌ی انجمن‌های علمی و پژوهشی، از بدو تأسیس تا به امروز تمامی همت خود را بر مبنای خدمت‌رسانی به پژوهش‌گران و تشنگان معارف اسلامی، و ارتقای سطح علمی و پژوهشی در بخش‌های گوناگون از جمله؛ راه‌اندازی سایت که در ذیل به ‌صورت فهرست‌وار به آن‌ها اشاره می‌گردد قرار داده‌اند.

١. سایت انجمن تاریخ اسلام: www.simaitarihk.tk، به زبان فارسی وعربی، با ارائه مطالب در حوزه تاریخ اسلام.

٢. سایت انجمن علوم حدیث: www.a-hadith.com، به دو زبان فارسی و عربی، با ارائه مطالب در حوزه علوم حدیث.

٣. سایت انجمن فقه اقتصادی: www.eqtesadi.com، به سه زبان فارسی، عربی و اردو، با ارائه مطالب در حوزه فقه اقتصادی.

٤. سایت انجمن فقه تربیتی: http://www.tarbeyat.com، به زبان فارسی، با ارائه مطالب متعدد در حوزه فقه تربیتی.

٥سایت انجمن فقه سیاسی: www.feghh.net، به سه زبان فارسی، عربی و اردو، با ارائه مطالب متعدد در حوزه فقه سیاسی.

٦. سایت انجمن فقه عبادی: www.feghi.com، به سه زبان فارسی، انگلیسی و اردو، با ارائه مطالب متعدد در حوزه فقه عبادی.

٧. سایت انجمن فقه قضایی: www.alqaza.com، به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و فرانسه، با ارائه بیش از ٤٢٠٠ مطلب در حوزه حقوق و فقه قضایی.

٨. سایت انجمن فقه مقارن: www.moqaran.com، به زبان فارسی، با ارائه مطالب در حوزه فقه مقارن .

٩.سایت انجمن فقه و اصول: http://a-f-o.blogfa.com، به دو زبان فارسی و اردو، با ارائه مطالب در حوزه فقه و اصول.

١٠. سایت انجمن کلام اسلامی: www.a-kalam.net.، به سه زبان فارسی، اردو و پشتو با ارائه مطالب متعدد در حوزه کلام اسلامی.

ب) نشریات

واحد نشریات معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه فعالیت خود را از سال ١٣٨٣ با سه عنوان نشریه

الف. تخصصی کوثر معارف            ٢٣ شماره

ب. علمی فرهنگی زمزم معارف       ٣٦ شماره

ج. تخصصیپژوهشنامه فقهی             ١٢ شماره

آغاز نمود. پس از نه سال در جهت اخذ رتبه علمی وپروانه انتشار، تغییرات اساسی در عناوین و رویکرد نشریات صورت پذیرفت. وهم اکنون با چهار نشریه با عناوین ذیل مشغول فعالیت می باشد:

١.مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث.

٢.مطالعات فقه امامیه.

٣.مطالعات اصول فقه امامیه.

٤.مطالعات فقه تربیتی.

ج) پاسخ به سئوالات دینی

§        جمع آوری بیش از ٧٠٠٠ هزار شبهه و تفکیک موضوع بندی آنها در ٥٠٠ عنوان و  سئوال.

§        تالیف ٣ جلد کتاب پرتو پژوهش.

§        آماده سازی جلد ٤ کتاب پرتو پژوهش.

§        چاپ ونشر ١١٠ بروشور پرتو پژوهش.

§        برگزاری ٧ مسابقه علمی.

§        تربیت و پرورش ٢٠ محقق و نویسنده.

§        ترجمه و چاپ جلد اول کتاب پرتو پژوهش به ١١ زبان :

§        اردو، انگلیسی، عربی، پشتو، ترکی آذری، ترکی استانبولی، تاجیکی، آلمانی، فولانی، اندونزیایی، بنگالی، فرانسه.

واحد انجمن‌های علمی ـ پژوهشی در یک نگاه کلی (از سال ١٣٨٢ تا سال ١٣٩٥)

 

ردیف

سال

نوع فعالیت

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

١٣٨٦

١٣٨٧

١٣٨٨

١٣٨٩

١٣٩٠

١٣٩١

١٣٩٢

١٣٩٣

١٣٩٤

١٣٩٥

جمع

١

نشست‌های علمی انجمن‌ها

 

 

 

١

٥

٨

١٠

١٩

٤١

٢٥

٢٠

١٩

٢٠

٢٠

١٨٨

٢

مسابقات علمی

 

 

 

 

 

٣

٥

٤

٦

٨

٩

٤

٦

٧

٥٢

٣

گاهنامه‌های علمی ـ تخصصی

 

 

 

 

 

 

٤

٨

٩

١٠

١٨

٢١

٢٣

١٦

١١٠

٤

کارگاه‌های علمی

 

 

 

 

 

 

٤

٥

٨

٦

٥

٣

٧

٦

٤٤

٥

نمایشگاه توانمندی‌ها

 

 

 

 

 

 

٢

٣

٣

٢

١

١

١

١

١٤

٦

اردو های علمی انجمن‌ها

 

 

 

 

 

١

١

٢

٣

٢

٣

٢

٣

٢

١٩

٧

تعداد انجمن‌ها

 

 

 

٤

٦

٩

١٠

١٢

١٣

١٣

١٣

١٤

١٤

١٦

١٦

٨

همایش‌ها

١

٢

٢

١

٢

٢

٢

٢

١

 

١

١

١

٠

١٨

٩

نشست‌های علمی واحد نشست‌ها

٦

١١

٥

١٣

١١

١٥

١٦

١٥

٢٤

١٦

٣٩

٦

٥

٦

١٨٨


ج) اداره خدمات پژوهشي

اين اداره با هدف پشتيباني و ساماندهي خدمات پژوهشي تاسيس گرديد وجهت پشتيباني و تامين منابع وامکانات مورد نياز طلاب و اساتيد گرامي تلاش هاي را به انجام رسانده است .در اين اداره واحد هاي سه گانه به شرح ذيل مشغول فعاليت در عرصه خدمات پژوهشي مي باشند

   نشست های علمی

برگزاري نشست‌هاي علمي،‌ مي­تواند در پويايي شخصيت علمي دانش‌پژوهان وارتقاي سطح علمي آن­ها بسيار موثر واقع شود. در مجتمع آموزش عالي فقه نيز نشست هاي علمي در طول سال به صورت ميزگرد يا سخنراني با دعوت از اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه در يکي از موضوعات پيشنهادي از طرف گروه هاي علمي برگزار مي گردد. تاکنون بيش از ٢٠٠ نشست علمي برگزار شده است .

امور محققان

وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

١.اقدام به جذب و تشکيل پرونده طلاب

٢. اکنون تعداد طلبه هايي که به جرگه محققان پيوسته و داراي پرونده پژوهشي هستند به عدد ١٣٤٩ رسيده است این محققان در چهار رتبه الف، ب، ج، د ساماندهي شده اند. از این محققان در  هفته پژوهش تقدير به عمل مي آيد. ارزيابي آثار دريافتي از محققان بيشترين بخش از کار امور محققان و در ارتباط با گروه هاي علمي و ارزيابان زبان هاي خاص است که حجم آن حدود ٥٠٠ اثر در يک سال کاري است.

دانش افزایی و کارورزی

به جهت تعميق و توسعه بنيه علمي محققان، کشف و پرورش استعدادهاي درخشان، آموزش و تقويت روش ها و مهارت هاي پژوهشي دانش پژوهان بسترسازي تامين نيروهاي پژوهشگر و پژوهش يار، واحد کارورزي و دانش افزايي محققان مجتمع از سال ١٣٨٤ تا کنون اقدام به برگزاري دوره هاي مهارت افزايي در موضوعات مختلف درسي و علمي در زمينه هاي اخلاق و تربيت، فلسفه و کلام، تاريخ اسلام، قرآن و حديث و فقه و اصول نموده است.

د) اداره امور کتاب خانه و بانک اطلاعات

کتابخانه مدرسه مبارکه حجتیه در سال ١٣٢٦ شمسی با عنایت مرحوم آیت الله العظمی حجت کوه کمره­ای تأسیس شد. این کتابخانه همزمان با تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی فعالیت خود را در جهت خدمت به طلاب غیر ایرانی ادامه داد.

با تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی و بعد جامعه المصطفی(ص) العالمیه و ایجاد مجتمع آموزش عالی فقه، کتاب خانه نیز جایگاه خاصی در این مجتمع پیداکرد و به اداره کتاب خانه و بانک اطلاعات ارتقاء یافت. کتاب خانه جدید مجمتع آموزش عالی فقه در سال ١٣٩٥ در زمین به مساحت ٨٥٠ مترتوسط ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه حضرت آیت الله اعرافی افتتاح گردید. در حال حاضر کتاب خانه مجتمع با داشتن بیش از ٩٠ هزار جلد کتاب در موضوعات فقه،اصول،تفسیر و... از ساعت ٧ تا ٢١ به ارائه خدمات می پردازد. این کتابخانه از دو بخش خدمات فنی و عمومی تشکیل شده است.

بخش اول: خدمات فنی

شامل کارهایی است که برای ساخت و سازماندهی مجموعه کتاب خانه اعم از کتاب­ها، نشریات ادواری و سایر موارد خواندنی چاپی، غیر چاپی و همچنین حفظ و مراقبت از کتاب­ها و کتاب خانه صورت می گیرد. در این بخش مجموعه زیر مشغول خدمت رسانی هستند:

١- مجموعه سازی

این واحد وظیفه انتخاب، سفارش، پیگیری و تهیه منابع کتاب خانه­ای اعم از مواد کتابی مانند،کتاب، نشریات ادواری و مواد غیرکتابی مانند پایگاه­های اطلاعاتی و مواد دیداری و شنیداری را بر عهده دارد.

٢- فهرست نویسی و رده بندی

فهرست نویسی و رده بندی روشی مبتنی بر اصول سرعت، صحت و سهولت که مجموعه کتابخانه  را در بستر نظم و ترتیب قرار می دهد. هدف از فهرست نویسی خدمت بهتر به مراجعه کننده است.

نرم افزار مورد استفاده در کتاب خانه از سال ١٣٩٤ آذرخش می باشد. 

بخش دوم: خدمات عمومی

تلاشی است سازمان یافته، جهت بهره گیری  بیشتر از مجموعه کتاب خانه، بر آورد نیازهای اطلاعاتی مراجعان و ایجاد و حفظ هماهنگی میان کتاب خانه و استفاده کننده گان.

بعضی از فعالیتهای این بخش به شرح ذیل می باشد:

١- مخزن و سالن مطالعه

٢- امانت

٣- نشریات ادواری

نشریات ادواری، منبع مهمی برای مراجعه کنندگان هستند. این منابع اطلاعات جاری را در زمینه های مختلف مانند تحقیق وتوسعه، آموزش، سمینارها و مانند آن فراهم می سازد.

کتابخانه مجتمع آموزش عالی فقه دارای ٢٦٥ نشریه اشتراکی با بیش از ٥٠٠٠ نسخه آماده خدمات رسانی می باشد.

 ٤- پایان نامه­ها و تحقیقات پایانی

تاکنون به تعداد ٢٤٠٠ پایان نامه و تحقیق پایانی جهت استفاده طلاب و محققان فهرست نویسی شده و در اختیار محققان جهت استفاده قرار داده شده است

٥-واحد بانک اطلاعات

تا کنون ٩٤٩ عنوان نرم افزار علاوه بر نرم افزار های پشتیبان نور تهیه و در اختیار طلاب جهت استفاده قرار داده شده است.

 گفتنی است بخش کافی نت نیزبرای  مراجعین خدمات رسانی می کند.

٦-نسخ خطی و سنگی

مجمتع آموزش عالي فقه به عنوان يکي از باسابقه­ترين مدارس علميه در سطح شهر قم در راستاي ارائه خدمات پژوهشي به طلاب حوزه علميه قم، ضمن تاسيس کتابخانه تخصصي، اقدام به گردآوري و حفظ نسخ خطي از ساليان گذشته داشته است و تاکنون و بيش از ٣٠٠٠ عنوان کتاب سنگي و حدود ١٠٤٠ عنوان نسخه خطي گردآوری کرده است.

 

شماره های تماس با معاونت پژوهش مجتمع فقه:

دفتر معاونت 37182501

اداره امور پژوهشی 37182502

اداره خدمات پژوهش 37182506

اداره امور کتابخانه ها  37182509