سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

چه کارها و اذکاری بلا را ازانسان دور می کند؟

چه کارها و اذکاری بلا را ازانسان دور می کند؟

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

کیفیت نمازاول رجب

کیفیت نمازاول رجب

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

حرکت انگشت سبابه دست راست به طرف چپ و راست در دعای مخصوص ماه رجب (یا من ارجوه...) به چه معناست؟

حرکت انگشت سبابه دست راست به طرف چپ و راست در دعای مخصوص ماه رجب (یا من ارجوه...) به چه معناست؟

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

بهترین عمل در ماه رجب چیست؟

بهترین عمل در ماه رجب چیست؟

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

سلام روزه گرفتن در ماه رجب چه ثوابی دارد؟

سلام روزه گرفتن در ماه رجب چه ثوابی دارد؟

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

اعمال ماه رجب را بیان نمایید.

اعمال ماه رجب را بیان نمایید.

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

با چه کارهایی زندگی دنیا و اخرت اسان تر خواهد شد

با چه کارهایی زندگی دنیا و اخرت اسان تر خواهد شد

زمان انتشار:1398/12/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

بنده مشتاقم که وقت بیشتری را صرف درک و فهم قرآن کنم اما به یک برنامه ی واحد نمی رسم و نمی دانم که این موضوع را چطور عملی کنم و به چه مسائلی توجه داشته باشم تا بتوانم قرآن را یاد گرفته و در زندگی اجرا کنم لذا خواهشمندم که بهترین روش را با توجه به خود قرآن و روایات موجود برای بنده توضیح دهید

بنده مشتاقم که وقت بیشتری را صرف درک و فهم قرآن کنم اما به یک برنامه ی واحد نمی رسم و نمی دانم که این موضوع را چطور عملی کنم و به چه مسائلی توجه داشته باشم تا بتوانم قرآن را یاد گرفته و در زندگی اجرا کنم لذا خواهشمندم که بهترین روش را با توجه به خود

زمان انتشار:1398/12/04   تعداد نظرات:0
متن کامل

راه رسیدن به برکات قرآن چیست؟

راه رسیدن به برکات قرآن چیست؟

زمان انتشار:1398/12/04   تعداد نظرات:0
متن کامل

مفهوم بنیادگرایی چیست؟

مفهوم بنیادگرایی چیست؟

زمان انتشار:1398/12/04   تعداد نظرات:0
متن کامل