سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

تبليغ و اطلاع رساني در عصر جديد سيماي دگرگون شده‌اي به خود گرفته است كه بازخورد آن را در دگرگوني سيماي انسان و رفتارها و نگرش‌هاي او مي‌توان يافت.عصري كه انسان‌ها بر اثر انبوه پديده‌ها و انفجار اطلاعات، فرصت هضم اطلاعات خام را ندارند و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها درهم تنيده شده‌اند و صاحبان مكاتب و استكبار هدفي جز به استضعاف كشاندن مردم و تحميل عقايد خود بر‌آنان ندارند، تبليغ آموزه‌هاي ديني مي‌تواند همانند گذشته نجات بخش مردم بوده و آنان را به قله‌هاي سعادت رهنمون باشند.

بر همين اساس‌، واحد تبليغ و بهسازي آموزش مجتمع آموزش عالي فقه با هدف شناسايي و ساماندهي و ارتقاي شيوه‌هاي تبليغي و اثر بخشي قويتر در آموزش ارزش‌ها، تشكيل شده است.

فعاليت‌هاي مهم اين واحد

1. سياست‌گذاري و برنامه ريزي در راستاي تربيت مبلغ توانمند و مؤثر؛

2. بهينه سازي روش‌هاي سنتي تبليغ و استفاده از روش‌هاي نو؛

3. پيگيري اعزام‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و افزايش ظرفيت تبليغي؛

4. تشكيل بانك اطلاعات مبلغان؛

5. توان سنجي و گروه بندي تبليغي طلاب و فضلا؛

6. نياز سنجي تبليغي مناطق مختلف؛

7. برگزاري نشست‌ها و همايش‌هاي تخصصي تبليغ؛

8 . تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط به تبليغ.