دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

 

اسامی اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فقه

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه گروه و مدرسه
1 علی رحمانی فرد استادیار فقه، عالی اصول
2 حسین عبدالمحمدی استادیار تاریخ، عالی معارف
3 محمد فاکر دانشیار علوم قرآن و تفسیر، عالی معارف
4 مصطفی محامی استادیار علوم قرآن و حدیث، عالی معارف
5 میرهاشم موسوی نسب استادیار فقه و اصول، عالی معارف
6 سیدمحمدمهدی احمدی استادیار فلسفه و کلام، عالی معارف
7 سیدحسن عابدیان استادیار معاون پژوهش
8 حسن اقا نظری استادیار فقه و اصول، عالی معارف
9 مصطفی جعفر پیشه فرد استادیار فقه و اصول
10 سیدجواد حسینی تبار مربی علوم قرآن و حدیث
11 سیدمحمدعلی داعی نژاد مربی فلسفه و کلام، عالی معارف
12 احد الله قلی زاده مربی فلسفه و کلام
13 عبدالله حاج علی استادیار علوم قرآن و حدیث، عالی معارف
14 عسکری امیری سلیمانی استادیار فلسفه و کلام، عالی معارف
15 محمد دشتی مربی تاریخ، عالی معارف
16 محمد رحمانی زروندی استادیار فقه و اصول،عالی فقه تخصصی
17 هاشم نیازی استادیار فقه عبادی،عالی فقه تخصصی 
18 سیدحسن وحدتی شبیری استادیار  فقه قضایی،عالی فقه تخصصی
19 محمدجواد ارسطا استادیار   فقه قضایی،عالی فقه تخصصی
20 سیدعباس موسویان استادیار   فقه اقتصادی،عالی فقه تخصصی
21 معین دقیق مربی   اصول،عالی فقه و اصول 
22 محسن آخوندی مربی   فقه،عالی فقه و اصول  
23 عباس حیاتی استادیار ادبیات،تخصصی فقه و معارف
24 علی نکونام استادیار   فقه،عالی فقه و اصول  
 
25 ابوطالب
ابوطالب نژاد استادیار قرآن و حدیث،عالی فقه و معارف
26 ناصر محرر مربی
فقه و اصول،تخصصی فقه و معارف