سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > گروه های علمی > ادبیات عرب 

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

مدرک یا مدارج علمی حوزوی و دانشگاهی

رزومه مختصر (تیتر وار)

عکس

مجید تلخابی

مدیر گروه

دکتری دانشگاهی

سطح چهار حوزه

نماینده خبرگان رهبری

-رئیس مجتمع آموزش عالی فقه

-عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

-


سید عقیل حیدری

دبیر آموزشی

دانشجوی دکتری

- سابقه بیش از 10 سال دروس حوزوی

-

-

-

 

سید نور موسوی

دبیر پژوهشی

دانشجوی دکتری جامعه المصطفی

- سابقه بیش از 10 سال تدریس در محاوره عربی

-

-

-

 

احمد خوانساری

دبیر تربیتی

سطح چهار حوزه

-مدرس دروس سطوح عالی حوزه

- تالیف چندین کتاب و مقاله

-

-

 

عبدالعباس حیاتی

سایر اعضا

نخبگان بدوم مدرک

- مدرس دروس سطوح عالی حوزه

-سابقه بیش از 30 سال تدریس در حوزه و جامعه المصطفی

-عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

-

 

احمد اکرامی

سایر اعضا

سطح چهار حوزه

- مدرس دروس سطوح عالی حوزه

-

-

-

 

محمد تقی کنانی

سایر اعضا

دانشجوی دکتری

- سابقه تدریس بیش از 10 سال در محاوره عربی

- مسئول محاوره عربی مدرسه حجتیه

-

-