سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > گروه های علمی > تاریخ اسلام 

نام و نام خانوادگـی

سمت در گروه

مدرک یا مدارج علمی حوزوی و دانشگاهی

رزومــه مختـصر (تیتر وار)

حسیـن عبدالمحمدی

مدیر گروه

سطح 4 از حوزه علمیه قم  کارشناسی ارشد

-         دانشیار جامعه المصطفی (ص) و دارای 13 عنوان کتاب

-         حدود 40 مقاله علمی پژوهشی و تخصصی

-         25 سال سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه و  تدوین رساله ها

سیدعلی غضنـفری

دبیر آموزشی

سطح 4 حوزه در حال تدوین   - دکترای تاریخ  در حال تدوین رساله

-         6 سال سابقه تدریس در المصطفی (ص) و دیگر مراکز

-         5 سال سابقه عضویت در گروه تاریخ اسلام

-         حدود 40 جلد کتاب ومقاله تالیفی و تحقیقی

-         15 سال سابقه تحقیقی و پژوهشی

عبدالمجید ناصـری  

دبیر پژوهشی

سطح 4

-         دارای 8 عنوان کتاب و حدود 3

-         حدود 20 عنوان مقاله علمی پژوهشی وتخصصی

-         23 سال سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه

محمددشتـی

دبیر تربیتی

درس خارج حوزه دکتر ای تاریخ

-         استاد یار المصطفی (ص)

-         حدود 35سال تدریس در حوزه و دانشگاه

-         تدوین 20 مقاله وکتاب  راهنمایی و مشاوره حدود 60 رساله و پایان نامه ارشد ودکتری

 محمد رضا جبـاری

سایر اعضا

سطح 4 از حوزه  دکترای از دانشگاه

-         دانشیار موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی

-         دارای 6عنوان کتاب وحدود 40 مقاله علمی پژوهشی و تخصصی

-         24 سال سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه

عزت الله مولایـی نیا  

سایر اعضا

سطح 4 از حوزه علمیه قم

-         دانشیار دانشگاه قم

-         حدود 30 سال سابقه تدریس

-         حدود 40 مقاله و کتاب های متعدد

-         راهنمایی  حدود صد رساله از دانشگاه و حوزه در سطح مختلف

-         دارای مدرک دانشگاهی و حوزوی سطح 3 و 4