سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

مدرک یا مدارج علمی حوزوی و دانشگاهی

رزومه مختصر (تیتر وار)

عکس

علی سائلی  

مدیر گروه

مدرس خارج فقه و اصول

1-تدریس دروس سطح تا قبل از سال 1380

2-تدریس درس خارج اصول از سال 1380به بعد.

3-تدریس درس خارج فقه از سال 1380 به بعد .

 

.

محسن احمد آخوندی

دبیر آموزشی

دکترای مدرسی معارف

مدرس خارج اصول فقه

1-تدریس در دانشگاه تهران از سال 1374 تا  سال 1386

2-تدریس در دانشگاه امام صادق(ع) از سال 1386 تا سال 1388

3-تدریس سطوح عالی و درس خارج از سال 1388 به بعد.

3-عضو شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی فقه

4-عضو گروه تفسیر جامعه الزهرا(س) .

5-مدیر گروه علمی تربیتی عمومی مدرسه عالی فقه و اصول.

6- عضو و دبیر آموزشی  گروه علمی تربیتی سطح 5 مدرسه عالی فقه و اصول.

علی رحمانی سبزواری

دبیر پژوهشی

اعضو هیئت علمی دانش یار جامعه المصطفی

مدرس خارج فقه و اصول

1-تدوین مقالات علمی متعدد و متختلف.

2-استاد خارج فقه و اصول .

3-عضو هیئت ممتحنه حوزه علمیه قم.

4-عضو کمیسیون های بررسی پایان نامه حوزه علمیه قم.

5- عضو هیئت ممیزی وازارت علوم .

6- استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها.

 

مهدی اوجی

دبیر تربیتی

مدرس سطوح عالی و خارج

1-تدریس سطوح عالی از سال 1375 

2-عضو محققین مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی از سال 1377 به بعد.

3- عضو مبلغین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها .

4-تدرسی خارج به شیوه نوین.

 

عباس نامدار جویباری

سایر اعضا

مدرس خارج فقه و اصول

1-تدریس سطوح عالی  از سال 1368 به بعد .

2- تدریس خارج فقه و اصول از سال 1378 به بعد.

3-استاد راهنما و مشاور و داور پایان نامه های حوزه علمیه در شورای مدیریت و المصطفی و

4-عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین و بسیج اساتید .

مؤسس مدرسه علمیه برادران و خواهران در شهرستان جویبار.

5-ارایه جزوات مختلف درسی در تحصیلات تکمیلی

اسماعیل پوروهاب

سایر اعضا

سطح چهار حوزه علمیه قم

1-مدیریت مدرسه علمیه شهید صدوقی 4 قم از سال 1382 تا کنون.

2-بیش از بیست سال به تدریس سطوح عالی  حوزه علمیه

3-توفیق پژوهش در بخش قرآن  و مهدویت به مدت سه سال .

4- استاد راهنما و مشاور و داور قریب به 50 پایان نامه های حوزه علمیه در شورای مدیریت حوزه و المصطفی .

علی عندلیبی

سایر اعضا

مدرس خارج فقه و اصول – سطح چهار 4 حوزه علمیه – عضو هیئت علمی.

1-تدریس خارج فقه از سال 1376 تا کنون.

2-تدریس خارج اصول از سال 1376 تا کنون.

3-تالیف کتب اصولی ، فقهی، رجالی،جامعه شناسی، سیاسی و مقالات فقهی متعدد.

4-عضو مجمع  مشورتی فقهی شواری نگهبان.

5- عضو شورای اندیشکده ای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

6- عضو هیئت علمی استفتائات مقام معظم رهبری

7- عضو گروه سیاسی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی.

 

علی نکونام

سایر اعضا

سطح چهار حوزه علمیه قم

1-      استاد خارج فقه ده سال.

2-     سابقه تدریس علوم مختلف حوزوی بیش از چهل سال،ازآن جملهتدریس مکاسب و کفایه بیش از بیست سال.

3-     تدریس در دانشگاه قم حدود هجده سال

4-     عضو جامه مدرسین حوزه علمیه قم.

5-      عضو مجمع  مشورتی فقهی شواری نگهبان.

6-     عضو هیئت علمی استفتائات مقام معظم رهبری

 

سید محمد علی مدرسی

سایر اعضا

تدریس درس خارج

1-      عضو مجمع  مشورتی فقهی شواری نگهبان.

2-     تالیف برخی کتاب ها، رساله ها های علمی د ر زمینه فقهی، سیاسی و.....