سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

مصحف امام علی (ع) در منابع شیعه و سنی چگونه معرفی شده است؟

مصحف امام علی (ع) در منابع شیعه و سنی چگونه معرفی شده است؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

مولا علی(ع) در ۲۵سال اول پس از درگذشت پیامبر(ص) چه می کرده اند؟ سیره شان چه بوده است؟

مولا علی(ع) در ۲۵سال اول پس از درگذشت پیامبر(ص) چه می کرده اند؟ سیره شان چه بوده است؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

حضرت علی(علیه السلام)، در چند سالگی به پیامبر ایمان آورد و چگونه اسلام آوردن کودکی ده ساله، پذیرفته می شود؟

حضرت علی(علیه السلام)، در چند سالگی به پیامبر ایمان آورد و چگونه اسلام آوردن کودکی ده ساله، پذیرفته می شود؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

تفاوت بین برتری امامت امام علی(ع) بر خلافت خلفا و دلیل صبر کردن و سکوت ایشان چیست؟

تفاوت بین برتری امامت امام علی(ع) بر خلافت خلفا و دلیل صبر کردن و سکوت ایشان چیست؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

در مورد شیوه های رفتاری و اخلاقی امام علی(ع) مطالبی بیان کنید؟

در مورد شیوه های رفتاری و اخلاقی امام علی(ع) مطالبی بیان کنید؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

چگونه زنهای فامیل رابه حجاب امرکنیم که درآنها تاثیرداشته باشد؟ اگرکسی بگوید:( این بی حجابی عمدی نیست ومن همین طورازکودکی بزرگ شده ام )چگونه وباچه روشی دراونفوذکرده تابتوانیم اورابه حجاب کامل مقیدکنیم؟

چگونه زنهای فامیل رابه حجاب امرکنیم که درآنها تاثیرداشته باشد؟ اگرکسی بگوید:( این بی حجابی عمدی نیست ومن همین طورازکودکی بزرگ شده ام )چگونه وباچه روشی دراونفوذکرده تابتوانیم اورابه حجاب کامل مقیدکنیم؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

می بگویند فردای قیامت مردم به ۷۲فرقه تقسیم می شوندفقط شیعه به بهشت می روندو چه کارهای شیعه انجام دهد لطفا توضیح دهید

می بگویند فردای قیامت مردم به ۷۲فرقه تقسیم می شوندفقط شیعه به بهشت می روندو چه کارهای شیعه انجام دهد لطفا توضیح دهید.

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

ایا خطای شناختی در برداشت های انسان از مسایل یک علم و یا یک دین و مذهب اثر می گذارد؟ اگر امکانش هست لطفا بفرمایید علمای دینی ما در گذشته چکار می کردند تا دچار خطای شناختی نشوند؟

ایا خطای شناختی در برداشت های انسان از مسایل یک علم و یا یک دین و مذهب اثر می گذارد؟ اگر امکانش هست لطفا بفرمایید علمای دینی ما در گذشته چکار می کردند تا دچار خطای شناختی نشوند؟

زمان انتشار:1398/03/05   تعداد نظرات:0
متن کامل

اگرماخانواده ای مذهبی باشیم و بایک خانواده ای که هیچ اعتقادی بخداندارند معاشرت کنیم ایا رفتارما بایدچگونه باشد.

اگرماخانواده ای مذهبی باشیم و بایک خانواده ای که هیچ اعتقادی بخداندارند معاشرت کنیم ایا رفتارما بایدچگونه باشد.

زمان انتشار:1398/03/02   تعداد نظرات:0
متن کامل

آیا حکومت دینی باعث بی دین تر شدن مردم شده است؟ معیار های دینداری در جامعه چیست؟

آیا حکومت دینی باعث بی دین تر شدن مردم شده است؟ معیار های دینداری در جامعه چیست؟

زمان انتشار:1398/03/02   تعداد نظرات:0
متن کامل