سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > مدارس > مدرسه عالی فقه و اصول 

مدرسه عالي فقه و اصول

مدرسه عالي فقه و اصول يکي از مدارس چهارگانه مجتمع آموزش عالي فقه است كه سطوح عالي فقه واصول و دانش‌هاي مرتبط درقالب سطوح 3، 4 ،5 و دكتري در سه رشته فقه، اصول و رجال در آن اجرا مي‌شود.

اين مدرسه هم اكنون در ساختمان مركزي مجتمع واقع در مدرسه مبارکه حجتيه مستقر است.

 گروه‌هاي علمي - تربيتي

الف) گروه فقه

ب) گروه اصول

ج) گروه رجال و دراية‌الحديث

دوره‌هاي آموزشي

1. كارشناسي ارشد رشته فقه و اصول

2. دكتري، شامل رشته‌هاي :

الف) اصول فقه اسلامي

ب) فقه اسلامي

ج‌) رجال و دراية‌الحديث

3. سطح چهار

4. سطح پنج

5. دوره تربيت مدرس

كارشناسي ارشد فقه و اصول

سطح 3 (كارشناسي ارشد) رشته فقه‌و‌اصول، دوره‌اي آموزشي با محوريت دروس حوزوي «فقه و اصول» مي‌باشد كه طلبه در اين دوره با گذراندن واحدهاي تعريف شده فقهي و اصولي به صورت تخصصي با مباحث اصول و فقه‌اسلامي آشنا مي‌شود.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 78
2 دروس تخصصي 24
3 بلاغت 4
4 پايان نامه 4
جمع 110

 

جدول دروس

  • دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 فقه (1)-(8) 40 مكاسب محرمه از اول تا آخر
2 اصول (1)-(6)اصول (1)-(6) 26 استصحاب رسائل + كفايه (ج1)
3  قرآن [تفسير موضوعي] 2  
4 تاريخ تحليلي اسلام 2  
5 عقايد (1)-(2) 6  
6 روش تحقيق 2  
جمع 78  
  • دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز متن درسي
1 علم الرجال 3    
2 دراية‌الحديث 1    
3 القواعد الفقهيه 2    
4 كليات علم حقوق 2    
5 آيات الاحكام 2    
6 ادوار اجتهاد 2   ادوار فقه و اصول
7 اصول مقارن 2 فقه(5)واصول(6)  
8 فقه الدوله 2 فقه(5)واصول(6)  
9 فقه مقارن 2 فقه(5)واصول(6)  
10 اصول (7) 5 اصول1 تا 6 در بخش‌دروس‌حوزوي كفايه (ج2) امارت
11 اصول (8) 5 اصول (7) كفايه (ج2)اصول عمليه
6 پايان نامه 4    
جمع 32    

جمع كل واحدهاي اين دوره: 110 واحد

 

سطح چهار فقه و اصول

سطح چهار رشته فقه و اصول، دوره‏اي آموزشي ـ پژوهشي است كه با تكيه تام بر مباحث فقهي ‏و اصولي، دروس خارج فقه و اصول و پيش‏نيازهاي مربوطه به صورت تحقيقي ‏و همراه با تقرير و مستندسازي، تحليل ‌و نقد علمي به طلاب ارايه مي‏گردد.

اين دوره مشتمل بر دو برنامه است:

1. برنامه چهار ساله آموزشي

وظيفه آموزشي طلاب در اين برنامه داراي سه محور مي‌باشد:

محور اول: شركت در دروس خارج اصول و فقه رايج در حوزه

محور دوم: شركت در كلاس‌هاي اساتيد راهنماي درس خارج

براي جبران برخي كاستيهاي درسهاي خارج عمومي حوزه و براي استفاده بيشتر از راهنمايي اساتيد به صورت خصوصي و همچنين نظارت بيشتر بر روند تحصيلي، طلاب يك استاد راهنما براي اصول و يك استاد راهنما براي فقه انتخاب نموده و و براي هر كدام هفته‌اي يك جلسه در كلاس‌هاي 5 نفره شركت مي‌نمايند.

براي رشد بهتر طلاب براي هر سال، اهداف آموزشي خاصي تنظيم و وظايف استاد و شاگرد نيز متناسب با آن به شرح ذيل معين شده است.

اهداف آموزشي سالانه:

طلاب محترم درسال‌هاي تحصيلي به صورت طبيعي از رشد علمي برخوردار مي‌گردند اما استفاده بهتر از فرصت و شتاب رشد علمي، ‌نيازمند برنامه‌ريزي است. از اين روي اهداف آموزشي هر سال تعيين و بر آن اساس فعاليت‌هاي مورد انتظار از اساتيد گرامي و طلاب محترم مشخص گرديده‌ است.

1. فعاليت مورد انتظار سالانه از طلاب

سال اول

1.آشنايي اجمالي با سلسله علما و مسالك آنان در اصول و فقه؛

2.آشنايي با شيوه حضور در درس خارج، مطالعه و مباحثه؛

3.آشنايي با اقتضائات و لوازم درس‌ خارج و استنباط؛

4.آشنايي اجمالي با منابع(اصولي، فقهي، تفسيري، حديثي، رجالي،لغوي و...)؛

5.مستند سازي مباحث استاد و ارجاع به منابع؛

6.آشنايي با قواعد و اصول مورد استدلال استاد؛

7.تبيين و تقرير شفاهي درس استاد؛

8.آشنايي با شيوه تقرير نويسي.

سال دوم

1.بررسي آراي مختلف علما و آشنايي با منشأ اقوال؛

2.آشنايي اجمالي با اسناد روايات و توجه به مباحث رجالي؛

3.تحقيق و پژوهش(تحليل، تنظيم و دسته بندي، جمع بندي و نتيجه گيري)؛

4.رجوع به منابع قديمي و كتب قدما و فهم متون قديمي؛

5.تقرير‌نويسي به عربي‌)و لو به صورت ابتدايي).

سال سوم

1.تجزيه و تحليل و نقد و بررسي اقوال؛

2.آشنايي تفصيلي با اسناد روايات و پرداختن به احوال اسناد رجال؛

3.آشنايي با فقه مقارن؛

4.افزايش توان تحقيق و پژوهش؛

5.تقويت نگارش به زبان عربي در تقرير و تحقيق.

سال چهارم

1.آشنايي تفصيلي با برخي از متون و منابع مهم مانند تقريرات شهيد صدر در اصول و متون متناسب با هر باب فقهي مانند اقتصادنا، البنك اللاربوي و...؛

2.افزايش قدرت تجزيه و تحليل اقوال علما؛

3.توان استنباط، اظهار نظر و انتخاب رأي؛

4.تحقيق و پژوهش با تأكيد بر ابداع و نوآوري بر اساس اصول و مباني اجتهادي؛

5.بررسي عرصه‌هاي جديد و مباحث مورد ابتلا و آمادگي براي انتخاب موضوع رساله.

2. فعاليت مورد انتظار سالانه از اساتيد

سال اول

1.بيان اجمالي سلسله علما و مسالك آنان در اصول و فقه؛

2.بيان شيوه تحصيلي مطلوب و حضور در کلاس‌ها و مطالعه و مباحثه آن؛

3.تبيين اقتضائات و لوازم درس‌خارج و استنباط؛

4.معرفي اجمالي منابع(اصولي، فقهي، تفسيري، حديثي، رجالي، لغوي و...)؛

5.بيان تقرير نويسي مطلوب و كنترل آن.

سال دوم

1.بررسي اسناد روايات، طرح و پرسش از مباحث رجالي؛

2.واگذاري تحقيق(تعيين موضوع و راهنمايي) و بررسي شكلي و محتوايي تحقيقات ارايه شده؛

3.پرسش از متون و منابع قديمي و كتب قدما؛

4.تشويق و راهنمايي نوشتن تقريرات به زبان عربي و بررسي و كنترل آن.

سال سوم

1.پرسش از ادله اقوال و كيفيت استدلال و جمع‌بندي آن؛

2.بررسي تفصيلي اسناد روايات و پرداختن به احوال اسناد رجال؛

3.نقد و بررسي مقارنه‌اي اقوال و ادله عامه و طرح اجمالي مباحث فقهي؛

4.واگذاري تدوين مقاله علمي به زبان عربي(با تأكيد بر نقد و بررسي) و بررسي شكلي و محتوايي تحقيقات ارايه شده.

سال چهارم

1.طرح مباحث عميق و چالشي مرتبط به مباحث درس و بررسي كيفيت تحليل و استدلال و انتخاب رأي توسط طلبه؛

2.واگذاري و تدوين مقاله علمي به زبان عربي(با تأكيد بر نوآوري) و بررسي شكلي و محتوايي تحقيقات ارايه شده؛

3.طرح مباحث جديد با استفاده از منابعي چون دائرة المعارف‌ها، مجلات و مقالات جديد و اينترنت و...؛

4.راهنمايي و مساعدت طلاب محترم براي انتخاب موضوع رساله متناسب با نيازهاي جامعه اسلامي.

 

محور سوم: گذراندن دروس اصلي و تكميلي

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس اصلي 64
2 دروس تكميلي 32
3 رسالة علمي 6
جمع 102

 

جدول دروس

  • دروس اصلي

رديف عنوان درس واحد
1 درس خارج فقه و اصول 48
2 مشاوره و راهنمايي درس خارج فقه و اصول 16
جمع 64
  • دروس تكميلي

رديف عنوان درس واحد
1 شيوة‌ بررسي آراء و نقد اجتهادي 2
2 كاربرد قواعد فقهي 2
3 كاربرد قواعد اصولي 4
4 مسايل اصولي جديد 2
5 فلسفه فقه 2
6 مكاتب و مناهج اجتهاد(مكاتب عامه) 4
7 مكاتب و مناهج اجتهاد(مكاتب خاصه) 2
8 آيات الاحكام مقـارن 6
9 رجـال تحقيقي 6
10 روش‏شناسي درس خارج 2
جمع 32

2. برنامه يك ساله پژوهشي

طلبه در اين مدت به تدوين پايان نامه و رسالة علمي در يكي از موضوعات اصولي و فقهي و مباحث مرتبط با آنها به ارزش 6 واحد مي‌پردازد.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 102 واحد

دوره دكتري(p.h.d)

اين دوره مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را در بر دارد و رسالت آن تربيت افرادي است که با نوآوري در زمينه‌هاي مختلف در رفع نيازهاي علمي کشورها و گسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند.

عناوين رشته‌هاي دوره دكتري

- اصول فقه اسلامي

- فقه اسلامي

- رجال و دراية‌الحديث(درحال طراحي و برنامه ريزي)

1. دكتري اصول فقه اسلامي

اين دوره با هدف تربيت استاد سطوح عالي و پرورش پژوهشگر صاحب نظر و ارتقاي سطح علمي دانش پژوهان به مرحلة‌ استنباط و نظريه پردازي در زمينة‌ اصول فقه اسلامي طراحي گرديده است.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 42
2 دروس تخصصي 18
3 رسالة علمي 18
جمع 78

 

جدول دروس

  • دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 اصول (1)-(6) 24 با تأكيد بر پژوهش
2 مكاتب و مناهج اجتهاد 2 با تأكيد بر پژوهش
3 القواعد الفقهيه(1)-(2) 4 با تأكيد بر پژوهش
4 آيات الاحكام مقارن 2 با تأكيد بر پژوهش
5 فقه (1)-(5) 10 با تأكيد بر پژوهش
جمع 42  
  • دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 فلسفه فقه 2 با تأكيد بر پژوهش
2 جايگاه عقل و عرف در استنباط 2 با تأكيد بر پژوهش
3 ملاك احكام و نقش زمان و مكان در اجتهاد 2 با تأكيد بر پژوهش
4 مباني و روش استنباط از قرآن 2 با تأكيد بر پژوهش
5 مباحث جديد اصولي (1)-(2) 4 با تأكيد بر پژوهش
6 تاريخ تطور مسايل اصولي 2 با تأكيد بر پژوهش
7 كاربرد قواعد اصولي و فقهي در استنباط(1)-(2) 4 با تأكيد بر پژوهش
8 رسالة علمي 18 با تأكيد بر پژوهش
جمع 36  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 78 واحد

2. دكتري فقه اسلامي

اين دوره با هدف تربيت استاد سطوح عالي و پرورش پژوهشگر صاحب نظر و ارتقاي سطح علمي دانش پژوهان به مرحلة‌ استنباط و نظريه پردازي در زمينة‌ فقه اسلامي طراحي گرديده است.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 42
2 دروس تخصصي 18
3 رسالة علمي 18
جمع 78

 

جدول دروس

  • دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز متن درسي
1 فلسفه فقه 2   با تأكيد بر پژوهش
2 مباحث جديد اصولي 2   با تأكيد بر پژوهش
3 فقه مسايل مستحدثه 2 مكاتب و مناهج اجتهاد، قواعد فقهي، مباحث جديد اصولي و فلسفه فقه  
4 رجال 2   با تأكيد بر پژوهش
5 فقه العقود(1)-(2) 4   با تأكيد بر پژوهش
6 فقه القضاء(1)-(2) 4   با تأكيد بر پژوهش
7 فقه مسايل مبتلابه 2 مكاتب و مناهج اجتهاد، قواعد فقهي، مباحث جديد اصولي و فلسفه فقه براساس نياز‌هاي منطقه‌اي
8 رسالة علمي 18   براساس نياز‌هاي منطقه‌اي
جمع 36    
  • دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 اصول (1)- (6) 24 با تأكيد بر پژوهش
2 مكاتب و مناهج اجتهاد 2 با تأكيد بر پژوهش
3 القواعد الفقهيه(1)- (2) 4 با تأكيد بر پژوهش
4 آيات الاحكام مقارن 2 با تأكيد بر پژوهش
5 فقه (1)- (5) 10 با تأكيد بر پژوهش
جمع 42  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 78 واحد