سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > مدارس > مدرسه تخصصی فقه و معارف اسلامی 

>

مدرسه تخصصي فقه و معارف اسلامي

مدرسه تخصصي فقه و معارف اسلامي وظيفه آموزش طلاب محترم مجتمع را درسطح1و2 (دورة‌ كارداني و كارشناسي) بر عهده دارد. اين مدرسه در ساختمان مركزي مجتمع واقع در مدرسه مباركه حجتيه مستقر مي‌باشد.

گروه‌هاي علمي - تربيتي

الف) گروه ادبيات عرب

ب) گروه فقه و اصول

ج) گروه معارف اسلامي

د) گروه فلسفه و كلام

دورة سطح 1و2 (كارداني و كارشناسي)

جدول دروس

  • ادبيات عرب

 

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 صرف (1) - (2) 7 صرف ساده (بخش فعل و اسم)
2 نحو (1) - (6) 28 شرح عوامل في‌النحو، شرح هدايه، شرح صمديه، سيوطي، مغني الاديب (باب رابع)
3 بلاغت 4 تهذیب‌جواهرالبلاغه
4 تجزيه و تركيب 2 تجزیه و ترکیب، استاد شیرافکن
5 متن خواني 2 جزوه گروه (30 درس)
جمع 43  
  • فقه و اصول

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 آشنايي با دانش فقه 2 آشنايي با علوم ‌اسلامي‌شهيد مطهري بخش فقه
2 اصول فقه (1) - (4) 18 حلقه اولي- اصول فقه مرحوم مظفر
3 فقه (1) - (6) 27 شرح لمعه: طهارت، زكات، صلاة،‌ حج،‌ متاجر‌، خمس، صوم، جهاد، اعتکاف، امر به معروف، کفارات، نذر، وقف، عطیه، اجاره، ارث)
4 فقه 7 4 دروس تمهیدیه (نکارح، طلاق، خلع و مبارات، وصایا)
5 فقه مقارن 2 فقه مقارن علي اصغر رضواني (از ابتدا تا اول باب روزه)
جمع 53  

 

تذکر: براي بخش فقه و اصول دروس « فوق برنامه الزامي » ذيل هم برگزار مي‌شود.

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 فقه کاربردی 1 و 2 و روش تدریس احکام 3 مباحث كاربردي احكام (طهارت، صلاة، تخميس، نكاح، طلاق، تجهيز اموات)
2 اصول فقه 5 5 اصول فقه مرحوم مظفر (از حجيت ظواهر تا پايان كتاب)
3 فقه 8 5 دروس تمهيديه (قضا، شهادات، اطعمه و اثربه، حدود، قصاص، ديات)
جمع 13  

  • فلسفه و كلام

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 عقايد اسلامي‌(1)- (4) 8 آموزش كلام اسلامي (2 جلد) استاد سعيدي مهر
2 منطق مقدماتي 2 منطق مقدماتي استاد علي شيرواني
3 منطق (1) - (3) 14 المنطق مرحوم مظفر جزء اول تا سوم
4 فلسفه مقدماتي 2 حكمت جاودانه استاد معلمي و جزوه تكميلي استاد
5 فلسفه اسلامي‌(1)- (2) 8 بدايه‌الحكمه (مرحله1تا12)
6 تاريخ عمومي‌اديان(1)- (2) 4 آشنايي با اديان بزرگ استاد‌توفيقي
7 آشنايي باعرفان اسلامي 2 كتاب عرفان استاد شهيد‌مطهري
8 آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي 2 آشنايي با فرق و مذاهب استاد برنجکار
9 شيعه شناسي 2 درآمدي بر شيعه شناسي استاد رباني‌گلپايگاني
جمع 44  

 

تذکر: براي بخش فلسفه و كلام درس « روش مناظره» به ميزان 2 واحد «فوق برنامه الزامي» است كه برگزار مي گردد.

  • تاريخ اسلام
رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 تاريخ تحليلي صدراسلام1 2 تاريخ اسلام استاد پيشوايي
2 تاريخ اسلام2 2 سيره پيشوايان، استاد پيشوايي
3 تاريخ تشيع 2 تاريخ تشيع؛ مجموعه مولفين
4 تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي 2 تاريخ تمدن اسلامي‌استاد كاشفي
5 آشنايي با تاريخ و فرهنگ ايران 2  اسلام و ايران، استاد ابراهیمیان و جزوه تكميلي استاد
جمع 10  

 علوم قرآن

 

 تذكر: براي بخش تاريخ اسلام درس « تاريخ اسلام 3» به ميزان 2 واحد « فوق برنامه الزامي» است كه برگزار می گردد.

 

 

 

 

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 آشنایی با علوم قرآن 2 علوم قرآن استاد آیت ا... معرفت
2 تفسير مقدماتي 2 برگزیده تفسير نمونه
3 تقسير ترتيبي(1)- (3) 6 برگزیده تفسير نمونه
4 تفسير موضوعي(1)- (2) 4 برگزیده تفسير نمونه
5 روش آموزش قرآن 1 راهنماي تدريس قرآن استاد حبيبي
6 آشنايي باتاريخ و منابع حديث 2 درسنامه تاريخ حديث، استاد مؤدب
جمع 17  

تذکر: براي بخش علوم قرآني، درس « تفسير ترتيبي 4 » به ميزان 2 واحد « فوق برنامه الزامي » [از مجمع‌البيان] است كه برگزار مي‌گردد

  • عمومي
رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 روش تحقيق 2 روش تحقيق استاد كرمي يا استاد مهدي‌زاده يا حسينيان
2 روش تبليغ 1 روش تبليغ استاد بچاري
3 نظام سياسي 3 فلسفه سياست
4 انديشه‌سياسي‌امام‌خميني «ره» 2 جزوه
5 ادبيات فارسي 3 زبان و نگارش فارسي انتشارات سمت
6 زبان خارجي 3 اينترچنج
7 تربيت بدني 2  
8 تنظيم خانواده 1 جزوه
9 تحقيق پاياني 2  
10 اخلاق و تربيت اسلامي 2 اخلاق و تربیت - انتشارات سمت
جمع 21  

تذکر:   براي بخش عمومي گروه معارف اسلامي دروس «فوق برنامه الزامي» ذيل هم برگزار می گردد. 

رديف عنوان درس واحد متن درسي
1 روش سخنرانی(1) تا (3) 3 جزوه مركز تخصصي تبليغ
2 آشنايي با نهج‌البلاغه ـ صحيفه سجاديه ـ اصول كافي 6 كتاب شريف صحيفه سجاديه ، نهج‌البلاغه و اصول كافي
3 اخلاق (1) تا (10) 10 منية المريد شهيد ثاني و اخلاق مرحوم شبّر
جمع 19  
 

جمع كل واحدهاي اين دوره: 189 واحد

تبصره 1: معاونت فرهنگي- تربيتي مجتمع در هر هفته يك ساعت درس اخلاق و در طول دوره، ده واحد درسي اخلاق را براي طلاب گرامي اين سطح ارايه مي‌كند.

تبصره 2: در طول دوره ده واحد اخلاق كاربردي تحت عناوين: 1. آشنايي با نهج البلاغه، 2. آشنايي با اصول كافي، 3. سيرة اخلاقي و تربيتي معصومين (ع)، 4. فن خطابه و روش سخنوري، 5. روش مناظره، برگزار مي‌گردد.