سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

مدارس چهارگانه مجتمع آموزش عالي فقه

1 . مدرسه ‌تخصصي ‌فقه ‌و معارف‌اسلامي

2. مدرسه ‌عالي ‌فقه ‌و اصول

3. مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

4. مدرسه‌عالي ‌فقه ‌تخصصي

مدارس چهارگانه مجتمع آموزش عالي فقه با توجه به اهداف معين شده، رسالت آموزشي طلاب در سطوح 1و 2 و 3و 4و 5و دكترا را به عهده دارند و برنامه‌هاي ديگر همانند برنامه ريزي‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي، فرهنگي، تربيتي، تبليغي و... به عهده معاونت‌ها و ديگرمجموعه‌هاي مجتمع بوده و به صورت متمرکز براي همه مدارس انجام مي‌پذيرد.

سياست‌هاي كلان آموزشي مدارس

1. آموزش نظام‌مند با رعايت سرفصل‌ها، طرح درس‌ها با ارايه شيوه‌هاي متناسب و انجام ارزشيابي‌هاي تحصيلي مؤثر با شيوه‌هاي متداول و استاندارد؛

2. حمايت از انديشه‌هاي علمي بر اساس اصل «پژوهش محوري» در امر آموزش با توجه ويژه به تحقيقات ضمن آموزش، تحقيقات پاياني، پايان نامه و...؛

3. تأکيد بر رعايت تقويم آموزشي توسط آموزش و اساتيد؛

4. ارتقاي سطح کيفي برنامه‌هاي آموزشي بر اساس اصل «کيفيت گرايي»؛

5. تأکيد بر احياي سنت‌هاي اصيل حوزوي از طريق تلاش طلاب در راستاي:

الف) فهم سهل‌تر و سريع‌تر مطالب با انجام «پيش مطالعه»؛

ب) تثبيت و تعميق آموخته‌ها با انجام مناسب «مباحثه»؛

ج) توسعه معلومات با انجام «مطالعات تکميلي» فراتر از مباحث کلاسي.

6. زمينه‌سازي مناسب براي پيشرفت طلاب مستعد و ممتاز با ارايه واحدهاي بيشتر، برگزاري كلاس‌هاي اختصاصي، تخفيف در دروس و... ؛

7. جذب اساتيد فاضل واجد شرايط صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، فکري و اعتقادي؛

8. تقدم کيفيت تحصيل (عميق خواني) بر کميّت (انبوه خواني) دروس؛

9. بهره‌گيري از ديدگاه‌ها‌ و پيشنهادات اساتيد و فضلاي غير ايراني در فرآيند آموزش، تدريس، راهنمايي و مشاوره؛

10. مشارکت طلاب در اداره کلاس و ارايه مباحث به صورت متن خواني، کنفرانس، چکيده گويي و... ‌؛