سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش 

معاونت امور آموزشي

اين معاونت عهده‌دارساماندهي، برنامه‌‌‌‌ريزي و نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي مجتمع، اعم از بررسي و مطالعة طرح‌ها، سياست‌هاي كلي‌ و راهبردي و آموزشي، آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي و تلاش در جهت تصويب آنها، همچنين ساماندهي رشته‌ها و ارتقاي امور آموزشي در مدارس تحت پوشش، مي‌باشد.

سياست‌ها و اهداف

1. نظارت و پيگيري براي تحقق نظام آموزشي پويا براساس تربيت جامع و متوازن علمي، معنوي و اسلامي و پرورش يافتن عالمان و متخصصان در حوزه هاي عالي تحصيلي، اعم از اجتهاد، تدريس، تحقيق، تأليف، تبليغ و ترجمه؛

2. توجه به شناسايي، پرورش و شكوفايي استعداد‌هاي برتر و ممتاز و تشويق خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي علمي؛

3.جذب و پذيرش طلاب مستعد و ممتاز و توزيع مناسب پذيرش‌هاي مجتمع براساس مليت و كشورهاي اسلامي در رشته‌هاي مرتبط؛

4. برنامه ريزي و زمينه سازي مناسب براي پيشرفت طلاب مستعد و ممتاز؛

5. مطالعه، ارزيابي و آسيب شناسي وضع آموزشي موجود و اراية طرح و برنامه‌هاي جامع و رو به رشد؛

اين معاونت متشكل از سه اداره مي‌باشد ‌كه كليه فعاليت‌هاي آموزشي طلاب مجتمع(در تمامي سطوح تحصيلي) را پيگيري مي‌نمايد:

1. ادارة سنجش و پذيرش

2. ادارة ارزيابي و برنامه‌ريزي آموزشي

3. ادارة خدمات آموزشي


وظايف معاونت امور آموزشي

ادارة‌ سنجش و پذيرش

اين اداره متكفل امور پذيرش و سنجش طلاب مجتمع در تمامي سطوح تحصيلي مي‌باشد.

اهم وظايف و فعاليت‌هاي اين واحد به شرح ذيل قابل اشاره مي‌باشد:

1. پيگيري و انجام امورمربوط به سنجش و پذيرش طلاب مجتمع درتمامي سطوح تحصيلي شامل

الف) ثبت نام از طلاب در آزمون‌هاي ورودي همچون (دكتري، سطح 4 و...)؛

ب) پيگيري انجام ارزيابي علمي و سنجش تحصيلي از طلاب ورودي از طريق گروه‌هاي علمي، تربيتي مدارس؛

ج) همكاري در برگزاري آزمون‌ها و امتحانات و... .

2. برگزاري و نظارت بر جلسات طلاب جديدالورود مجتمع؛

3. پي‌گيري و اجراي مسابقات علمي (المپيادها) در سطح مجتمع؛

4. پي‌گيري و اعلام امور مربوط به ارتقاي شهريه طلاب مجتمع؛

5. پي‌گيري امر «طلبه مهمان» با همكاري مدارس تابعه؛

6. انجام امور مربوط به طلاب «مستمع آزاد»و معرفي به مدارس.

ادارة‌ ارزيابي و برنامه‌ريزي آموزشي

از وظايف و فعاليت‌هاي مهم اين اداره مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. برگزاري جلسات شوراهاي آموزشي مجتمع همچون شوراي فقهي، شوراي آموزش، شوراي تحصيلات تكميلي، كميته دكتري، و شوراي هماهنگي معاونت و پي‌گيري كليه امور مربوط به صورت‌جلسات و مصوبات ابلاغي؛

2. پي‌گيري آيين‌نامه‌هاي آموزشي و تهيه آيين‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات؛

3. پي‌گيري در راستاي اتقان‌سازي و ارتقاي امور آموزشي مدارس مجتمع؛

4. نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات آموزشي؛

5. بازخوردگيري و جمع‌آوري نقطه نظرات آموزشي از طلاب، مدارس و گروه‌هاي علمي؛

6. پشتيباني و هماهنگي سازي نرم افزار آموزشي مدارس تابعه از طريق دفتر توسعه و فن‌آوري مجتمع.

ادارة‌ خدمات آموزشي

وظايف و فعاليت‌هاي مهم اين اداره عبارتند از:

1. تشكيل پرونده براي طلاب پذيرشي مجتمع و فعال سازي آن با معرفي به مدارس و معاونت‌هاي مجتمع؛

2. پيگيري امور انتقالي طلاب به مجتمع و يا خارج از مجتمع به صورت متمركز؛

3. پي‌گيري امور فارغ‌التحصيلي طلاب مجتمع به صورت متمركز؛

4. طراحي فرم‌ها، تهيه آمار و جمع بندي و تحليل آنها با همكاري مدارس و دفتر توسعه و فن آوري؛

5. پي‌گيري امور مربوط به ديپلم طلاب مجتمع با همكاري مراجع ذي‌صلاح؛

6. بايگاني اسناد و مدارك آموزشي(پرونده) و پژوهشي(پايان‌نامه، سي دي، و پرونده‌هاي پژوهشي)طلاب« فارغ‌التحصيل، مسدودي، انتقالي و...» و ارايه خدمات آموزشي به آنان .