سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت اداری مالی 

 

معاونت اداري مالي

معاونت اداري مالي برنامه‌ها ومأموريت‌هاي موظّفه خود را از طريق سه اداره ذيل پيگيري و اجرا مي‌نمايد:

1. اداره اداري مالي (شامل واحد‌هاي امور دبيرخانه و امور حسابداري)

2. اداره امور طلاب و خانواده‌ها (شامل واحد‌هاي امور اداري، رفاهي، تحقيقات و امور گذرنامه طلاب)

3. اداره عمومي (شامل واحد‌هاي پشتيباني و عمومي)

سياست‌هـاو اهداف

1. تقدم کيفيت بر کميت و رعايت اصل تکريم ارباب رجوع؛

2. زمينه‌سازي مناسب جهت افزايش دقت، سرعت و بهره‌وري لازم در امور اجرايي؛

3. ايجاد روحيه تفاهم، همکاري و تلاش با واحدهاي ديگر به منظور خدمت‌رساني بهينه به طلاب؛

4. حل سريع و آسان امور اجرايي مربوط به طلاب و بهره‌گيري از پيشنهادات و انتقادات آنان؛

5. زمينه‌سازي براي فضاي مناسب و درخور شأن طلاب به منظور افزايش نشاط ‌آنان؛

6. تعيين و جهت‌دهي فعاليت‌ها بر مبناي اهداف، رسالت‌ها و مأموريت‌هاي مجتمع؛

7. بازخوردگيري فعاليت‌ها در حوزه‌هاي مربوطه و تلاش جهت رفع کاستي‌ها؛

8. بهره برداري مطلوب و مناسب از اموال و امكانات مجتمع درجهت اهداف پيش بيني شده و پرهيز از اسراف و مصرف بيهوده؛

9. تأمين امنيت و آسايش طلاب در محيط مجتمع و خوابگاه‌ها؛

10. تلاش در جهت ايجاد و نگهداري فضاي سبز و همچنين نظافت عمومي‌ مجتمع و مجموعه‌هاي تابعه.

اداره مالي

اين اداره مأموريت دارد بر اساس سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب و از طريق كسب تأمين و تخصيص منابع مالي (درآمدها، اعتبارات و بودجه ) ساير قسمت‌هاي مجتمع را در جهت ايفاي مأموريت‌هاي خود ياري نمايد.

واحد حسابداري

در اين اين واحد فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي مالي به شكل‌ها و مدل‌هاي خاص انجام مي‌گيرد، وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد:

1. وصول و تأمين اعتبارات جاري، عمراني، و... مجتمع از واحدهاي ذيربط ستادي؛

2. پرداخت هزينه هاي مستمر و غيرمستمر مجتمع برابر ضوابط و مقررات؛

3. تنظيم حساب‌هاي ماهانه و ساليانه هزينه هاي مجتمع و ارسال آن به اداره كل امور مالي المصطفي؛

4. كنترل وبررسي قراردادهاي منعقده در ساير بخش‌هاي مجتمع و ارايه آن به المصطفي؛

5. تهيه و تنظيم آمارها و نمودارهاي ماهانه و ساليانه از كليه اعتبارات به تفكيك رديف هاي اصلي و فرعي.

واحد دبيرخانه

دراين واحدعهده‌دار امور دفتري مجتمع بر اساس روش‌هاي تدوين شده مي‌باشد و علاوه بر گردش مكاتبات و مراسلات اداري، مراقبت و نظارت خود را بر حسن گردش نامه‌هاي وارده و صادره در داخل و خارج از مجتمع، اعمال مي‌نمايد.

بخشي از فعاليت‌هاي اين واحد به شرح ذيل مي باشد:

1. ثبت و بايگاني؛ اسكن نامه هاي ارسالي و رسيده به مجتمع به صورت دستي و اتوماسيون اداري؛

2. پاسخگويي به طلاب در خصوص نامه ها و ممهورنمودن نامه‌ها در صورت نياز؛

3. انتقال و ارسال كليه نامه‌ها و اطلاعيه‌ها و مرسولات رسيده به مخاطبان اصلي در مجتمع؛

4. تايپ و تكثير كليه جزوات، نامه‌ها و سفارشات گوناگون طلاب و كاركنان مجتمع.

اداره امور طلاب و خانواده ها

اداره امور طلاب و خانواده‌ها کليه امور اداري و رفاهي طلاب را تحت پوشش قرار داده و خدمات خود را در چهار واحد به شرح ذيل ارايه مي‌نمايد:

واحد اداري

وظايف و فعاليت‌هاي اين واحد به شرح ذيل مي‌باشد:

1. صدورنامه و معرفي تحصيلي به کليه ادارات و سازمان‌ها و کتاب‌خانه‌‌ها و نيز دفاتر مراجع عظام؛

2. صدورکارت شناسايي جامعه؛

3. صدورکارت سلامت؛

4. امور شهريه طلاب شامل(وصل و اخذ شهريه، تأهل، ارتقاء)؛

5. امور مقدماتي خروجي (خروج و مراجعت، خروج يکطرفه، صدور و تمديد وکالت‌نامه شهريه، تعيين و تعويض وكيل و صدور وکالتنامه)؛

6. بايگاني شامل مواردي همچون تشکيل پرونده طلاب تحت پوشش مجتمع، تکميل پرونده و بايگاني مدارک مربوط به خدمات اداري و رفاهي ارسالي از واحدهاي ديگر، ارايه مدارک مورد نياز به خود طلبه در صورت نياز، ارايه اطلاعات و مدارک به واحدهاي ديگر در صورت نياز و نيز نگهداري نامه‌هاي وارده (ارسالي از کشورهاي مختلف) براي طلاب جهت تحويل به آنان.

واحد گذرنامـه

اين واحد متكفل انجام موارد ذيل مي‌باشد‌:

1. انجام كليه اموراداري مربوط به گذرنامه؛

2. مكاتبه با اداره كل امور طلاب؛

3. مکاتبه با امور اتباع و مهاجرين خارجي ناجا؛

4. مکاتبه با امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور؛

5. صـدور و اخذ وتمديـد اقامت؛

6. خروج و مراجعت - خروج يک‌طرفه؛

7. مکاتبه با امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشورجهت: تمديد يا ابطال کارت هويت، صدور و ابطال برگه تردد، معرفي به راهنمايي و رانندگي جهت صدور يا تمديد گواهينامه رانندگي؛

8. امور مربوط به ويزا شامل: اخذ رواديد، جهت طلبه و خانواده طلبه، تمديد رواديد، صدور گواهي تحصيلي به سفارت و... .

واحد رفاهـي

اين واحد عهده دار مسئوليت‌هاي ذيل مي‌باشد:

1. امور منازل و سکونت: واگذاري منزل، هزينه مسکن، وديعه مسکن

2. امور وام: صندوق قرض‌الحسنه مجتمع، ضمانت وام دفتر تبليغات

3. پرداخت: هزينه تحصيلي، هزينه سفر اعطايي مجتمع، هزينه بليـط سفر جامعة‌المصطفي-العالميه، هزينه تمديد و تعويض گذرنامه خود و همسر وفرزندان طلاب، واگذاري کالاي قسطي و... .

واحد تحقيقات

وظايف اين واحد به شرح ذيل مي‌باشد:

1. امور کميسيون ويژه

معرفي طلاب مستأجر جهت دريافت وديعه مسکن يا وام وديعه مسکن، معرفي طلاب تازه ازدواج نموده‌ جهت دريافت لوازم منزل، معرفي طلاب داراي مشکل حاد به دلايل(فوت بستگان، هزينه‌هاي سنگين بيمارستاني و....) جهت مساعدت به‌عهده اين واحد مي‌باشد.

2. سرکشي به منازل طلاب

در امور مختلف از قبيل: فوت و يا بيماري خاص طلبه و يا افراد تحت تكفّل، آتش‌سوزي منزل، سرقت، مشكلات مؤجر و مستأجر ودرخواست‌هاي رفع مشكل طلاب مثل مساعده و..

3. امور تحقيقات و تأييد درخواست‌ها

شامل تأييد نکاح‌نامه و تأهل طلاب، تحقيق و تأييد تکفل افراد خانواده با شرايط آن، بررسي و اقدام جهت ملاقات با رييس محترمالمصطفي-، اجناس اماني، بن کالا و خواروبار، بن کتاب، بن‌هاي اهدايي از ناحيه المصطفي- و يا شخصيت‌هاو... .

4. معرفي به امداد و سلامت ستاد جامعة‌المصطفي-العالميه

طلابي که داراي مشکلات پزشکي و يا درماني باشند پس از تحقيق و بررسي مشکل،‌جهت ارايه امکانات و يا خدمات بيشتر در اين زمينه به واحد امداد و سلامت جامعة‌المصطفي-العالميه معرفي مي‌شوند.

5. هديه تولد نوزاد

اداره پشتيباني و امور عمومي

اداره پشتيباني و امور عمومي در ارتباط با پشتيباني و ارايه خدمات به مجتمع فعاليت‌هاي ذيل ارايه مي‌نمايد:

واحد امور پشتيباني

1. كارپردازي و خريد: خريد كليه اقلام مصرفي و پذيرايي جلسات، تعميرتجهيزات اداري، تعميرات ساختمان

2. انبار: ثبت ورود و خروج اموال خريداري شده، تحويل اجناس به واحدهاي مربوطه پس از تأييد پشتيباني مجتمع، برچسب و كدگذاري كالاهاي موجود در انبار بر اساس ماهيت نوع كالا و اجناس

3. امين اموال و جمع داري:الصاق برچسب اموال، پيگيري و دريافت قبض وصول و خروج اموال، نقل و انتقال اموال بين واحدها، ارجاع اموال اسقاطي به انبار جامعة‌المصطفي-العالميه

4. موتوري: سرويس دهي به پرسنل و اساتيد و ارسال مرسولات اداري و دعوتنامه‌ها به منازل اساتيد

5. تأسيسات: نگهداري، راهبري و سرويس تمامي ‌تأسيسات مکانيکي و الکتريکي مجتمع و خوابگاه‌ها تعمير و نگهداري شامل سيستم گرمايشي و سرمايشي، انواع تابلوها و... .

واحد امور عمومي

1. خدمات: نظافت عمومي مجتمع و خوابگاه‌ها، باغباني، چمن‌کاري، سم‌پاشي و آبياري گل‌ها، درختان و فضاي سبز مجتمع،جابجايي وسايل اقلام سرمايه‌اي حجيم درون مجتمع، توزيع خواروبار و بن‌هاي طلاب، پذيرايي از پرسنل، اساتيد، گروه‌هاي علمي، مهمانان، توزيع غذاي طلاب و پرسنل، نظافت اتاق هاي اداري؛

2. آبدارخانه: پذيرايي مراسم مختلف مجتمع اعم از اعياد و وفيات ائمه معصومين«ع» همچنين همايش‌ها و نشست‌هاي علمي ‌مجتمع، جلسات برگزاري دفاعيه پايان‌نامه،تحقيقات پاياني و... به عهده اين واحد مي‌باشد.

3. مخابرات: ارتباط دادن تلفن‌هاي خارج از مجتمع با واحدها؛

4. نگهباني: گشت‌زني در مجتمع و بازديد ازاتاق‌ها به منظور اطمينان از ايمن بودن آنها، پخش اذان و باز کردن درب مجتمع و خوابگاه‌ها، کنترل ورود و خروج طلاب و اموال مجتمع

5. تغذيه طلاب (اتوماسيون تغذيه) جهت طلاب خوابگاهي و غيرخوابگاهي

احراز شرائط دريافت غذا، شارژ حساب طلاب؛ وارد کردن مشخصات طلاب به سيستم تغذيه و ارايه رمز به آنان، دريافت گزارش مالي غذاي طلاب در آخر هرماه و ارسال به حسابداري جامعة‌المصطفي-العالميه به صورت ترانس بانکي، نظارت و سرکشي به سيستم تغذيه خوابگاه‌ها و شارژ حساب ماهيانه و گزارش گيري؛ نظارت بر نحوه توزيع غذاي طلاب.