شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت فرهنگی تربیتی > احکام بین الصلاتین (فایل های صوتی) 

 

Description: http://Feqh.miu.ac.ir/uploads/borde.gif

فايل هاي صوتي احكام شرعي

 

Description: http://Feqh.miu.ac.ir/uploads/back-mini.gif

 

Description: http://Feqh.miu.ac.ir/uploads/142.gif

بيان احكام توسط استاد حجت الاسلام محمدي

ردیف

توضیحات و دانلود

حجم

امکان

1

احكام بين الصلاتين شماره 1(امور بانكي)

1,42

 

2

احكام بين الصلاتين شماره 2(رهن و اجاره)

1,66

 

3

احكام بين الصلاتين شماره 3(سقط جنين)

2,15

 

4

احكام بين الصلاتين شماره 4(تقليد)

1,91

 

5

احكام بين الصلاتين شماره 5(امور بانكي)

2,12

 

6

احكام بين الصلاتين شماره 6(امور بانكي)

1,64

 

7

احكام بين الصلاتين شماره 7()

1,42

 

8

احكام بين الصلاتين شماره 8(خريد وام)

2,32

 

9

احكام بين الصلاتين شماره 9(كارمزد بانكي)

1,90

 

10

احكام بين الصلاتين شماره 10(ازدواج)

1,63

 

11

احكام بين الصلاتين شماره 11(ازدواج)

1,35

 

12

احكام بين الصلاتين شماره 12(ازدواج)

1,46

 

13

احكام بين الصلاتين شماره 13(عده)

910

 

14

احكام بين الصلاتين شماره 14(عده)

1,24

 

15

احكام بين الصلاتين شماره 15()

1,24

 

16

احكام بين الصلاتين شماره 16(عده)

1,67

 

17

احكام بين الصلاتين شماره 17(عده)

1,10

 

18

احكام بين الصلاتين شماره 18(اعتكاف)

1,99

 

19

احكام بين الصلاتين شماره 19(روزه)

1,53

 

20

احكام بين الصلاتين شماره 20(اعتكاف)

1,24

 

21

احكام بين الصلاتين شماره 21(غيبت)

1,48

 

22

احكام بين الصلاتين شماره 22(غيبت)

1,37

 

23

احكام بين الصلاتين شماره 23(غيبت)

1,36

 

24

احكام بين الصلاتين شماره 24(خمس)

1,62

 

25

احكام بين الصلاتين شماره 25(زكات)

1,39

 

26

احكام بين الصلاتين شماره 26(خمس)

2,01

 

27

احكام بين الصلاتين شماره 27(خمس)

1,51

 

28

احكام بين الصلاتين شماره 28(خمس)

1,63

 

29

احكام بين الصلاتين شماره 29(خمس)

1,68

 

30

احكام بين الصلاتين شماره 30(خمس)

1,87

 

31

احكام بين الصلاتين شماره 31(وضو)

1,76

 

32

احكام بين الصلاتين شماره 32(خمس)

1,19

 

33

احكام بين الصلاتين شماره 33(خمس)

1,45

 

34

احكام بين الصلاتين شماره 34(خمس)

1,68

 

35

احكام بين الصلاتين شماره 35(خمس)

1,87

 

36

احكام بين الصلاتين شماره 36()

1,76

 

37

احكام بين الصلاتين شماره 37()

1,19

 

38

احكام بين الصلاتين شماره 38(خمس)

1,08

 

39

احكام بين الصلاتين شماره 39(خمس)

1,11

 

40

احكام بين الصلاتين شماره 40(غصب)

2,10

 

41

احكام بين الصلاتين شماره 41(خمس)

1,64

 

42

احكام بين الصلاتين شماره 42(خمس)

1,45

 

43

احكام بين الصلاتين شماره 43

   

44

احكام بين الصلاتين شماره 44

   

45

احكام بين الصلاتين شماره 45

   

46

احكام بين الصلاتين شماره 46

   

47

احكام بين الصلاتين شماره 47

   

48

احكام بين الصلاتين شماره 48

   

49

احكام بين الصلاتين شماره 49

   

50

احكام بين الصلاتين شماره 50