سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > سبک زندگی 

سخن چینی و زیانهای آن

در قرآن به آیات چندی برخورد می نمائیم که رذالت و پستی سخن چینی و صاحبش به خوبی مشاهده می گردد

زمان انتشار:1397/10/06   تعداد نظرات:0
متن کامل

سخن چین در قیامت

نمّام در قبر و برزخ و نیز در قیامت معذّب است

زمان انتشار:1397/10/06   تعداد نظرات:0
متن کامل

عقوبت بدزبانی

همانا خداوند متعال بهشت را بر هر فحش دهنده بدزبانِ بی شرمِ کم حیایی که باکی ندارد از آنچه می گوید و یا به او گفته می شود، حرام نموده است؛

زمان انتشار:1397/10/06   تعداد نظرات:0
متن کامل

کنترل زبان

از دشنام بپرهیزید که خدای عزّوجّل دشنام گوی دشنام جوی را دوست ندارد

زمان انتشار:1397/10/06   تعداد نظرات:0
متن کامل

فحش دهندگان در آخرت

بهشت بر هر ناسزاگوئی حرام است که در او وارد شود

زمان انتشار:1397/10/06   تعداد نظرات:0
متن کامل